Retentie

Onderzoek wijst uit dat het vijf tot zeven maal goedkoper is om bestaande klanten opnieuw aan te boren (afhangende van type propositie natuurlijk) dan het is om nieuwe klanten te vinden (acquisitie). Toch richten de meeste ondernemers en managers zich op acquisitie.

Ook hier geldt dat de context van jouw bedrijf, propositie en doelgroepen leidend zijn in het ontwikkelen van een retentie aanpak die bijdraagt aan het effectief genereren van omzet. Natuurlijk komt daar ook een stukje technologie bij kijken wat weer afhangt van mogelijkheden en randvoorwaarden.

Onderschat retentie niet, veel klanten hebben al een prettige ervaring met het bedrijf gehad, waarom hun niet weer op een relevante manier opnieuw binnenhalen?

Help mij met mijn retentie te verbeteren

Partner Programma
Contact & adres

info@onlineomzetspecialist.nl

Sint Walburgstraat 2

9712 HX Groningen

06 41 36 26 12